Անհրաժեշտ փաստաթղթեր « Гимназия Ерицян Филиала МГУ
Անհրաժեշտ փաստաթղթեր

  • Դիմում ընդունող հանձնաժողովի նախագահի անունով;
  • Դիմորդի անձնական գործը;
  • Գունավոր լուսանկար 3×4 (2 հատ);
  • Դիմորդի ծննդյան վկայականի կամ անձնագրի պատճենը;
  • Ծնողների անձնագրերի պատճենները;
  • Հիմնական կրթության վկայական (ավագ դպրոցի համար);
  • Ընդունելությանը մասնակցության վճար;