Կոնսուլտացիաների ժամանակացույց « Гимназия Ерицян Филиала МГУ
Կոնսուլտացիաների ժամանակացույց

Առարկա Խորհրդատվության օր/ժամ
Հայոց լեզու
/7-12 դասարաններ/
25.06.2024թ.-10:00
27.06.2024թ.-10:00
Մաթեմատիկա
/7-12 դասարաններ/
24.06.2024թ.-10:00
26.06.2024թ.-10:00