Ֆիզիկայի որոշ խնդիրների լուծումը՝ շրջանցելով ածանցյալի և ինտեգրալի գաղափարները։ « Гимназия Ерицян Филиала МГУ
Ֆիզիկայի որոշ խնդիրների լուծումը՝ շրջանցելով ածանցյալի և ինտեգրալի գաղափարները։

Արմեն Եպիսկոպոսյան։ Ֆիզիկայի որոշ խնդիրների լուծումը՝ շրջանցելով ածանցյալի և ինտեգրալի գաղափարները։